Thomas Geukes Foppen

thomas (2)

Aanpassing regels tijdelijke verhuur per 1 juli 2016

15-07-2016

Op 1 juli jl. is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Deze wet voert enkele noemenswaardige wijzigingen door in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de (ver)huur van woonruimte. Behalve de aanpassing van de regels omtrent huurprijsverhoging zijn er bepalingen betreffende de tijdelijke (ver)huur van woonruimte gewijzigd, die voor de juridische praktijk interessant zijn. In deze blog zullen deze wijzigingen kort besproken worden.

 

De nieuwe wet biedt verhuurders van zelfstandige woonruimte de mogelijkheid om een – tijdelijke – huurovereenkomst te sluiten voor een vaste periode van maximaal 2 jaar zonder dat de huurder direct aanspraak kan maken op huurbescherming. Indien een huurder immers met succes aanspraak kan maken op huurbescherming is het voor de verhuurder zeer lastig om de woning vrij van huur te krijgen. Dit is voor verhuurders altijd een serieuze doorn in het oog geweest.

 

De tijdelijke huurovereenkomst van maximaal 2 jaar komt nu van rechtswege te eindigen op de einddatum van de huurovereenkomst. Belangrijk is wel dat deze huurovereenkomst dan tegen de einddatum schriftelijk wordt beëindigd. Dit dient op zijn vroegst 3 maanden voor het einde van de huurperiode te geschieden, en op zijn laatst 1 maand voor het einde. Gebeurt dit niet, dan gaat de huurovereenkomst over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd en verwerft de huurder huurbescherming. Het bewijsrisico van de opzeggingsbrief ligt vooral bij de verhuurder. Deze dient zich er dan ook met zekerheid van te vergewissen dat de huurder de brief heeft ontvangen.

 

De wet biedt tevens de mogelijkheid om niet-zelfstandige woonruimte aan te bieden voor een tijdelijke periode van maximaal 5 jaar. Ook worden specifieke huurdersdoelgroepen benoemd, zoals huurders tussen de 18 en 28 jaar oud, maar ook promovendi of uitzonderlijk grote gezinnen. De wet biedt de verhuurder tevens de mogelijkheid zich de woning na een bepaalde tijdelijke periode, of in het geval zich bepaalde voorwaarden voordoen, weer toe te eigenen.

 

In feite is vooral de nadere uitwerking van de tijdelijke huurovereenkomst een gewin voor de verhuurders. De huurbescherming bij tijdelijke huurcontracten wordt daarbij ingeperkt. Met het oog op de huidige prijsstijgingen op de huizenmarkt, zal dit mogelijk serieuze gevolgen hebben voor de huurprijzen en het daarmee gepaard gaande huuraanbod.

Hebt u vragen? Neem contact met mij op. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Meld u aan voor onze periodieke legal updates, of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Deze blog is geschreven door Thomas Geukes Foppen (advocaat bij Brantjes Advocaten).