Thomas Geukes Foppen

thomas_2

Het KNVB Reglement Intermediairs

14-4-2015

Al in een eerdere blog schreef ik over de op 1 april 2015 ingevoerde FIFA Regulations on Working with Intermediaries. Met de invoering van dit reglement stapt FIFA af van het licentiesysteem voor voetbalmakelaars, waardoor de markt vrijgegeven wordt voor eenieder die zich wil bemoeien met het vertegenwoordigen van spelers of clubs. Een moeilijk examen is niet meer nodig, net zomin als een dure beroepsaansprakelijkheidsverzekering (die ik overigens nog wel zou adviseren). De FIFA Regulations on Working with Intermediaries bevat een aantal regels waaraan minimaal voldaan moet worden. De verdere invulling ervan is overgelaten aan de nationale voetbalbonden.

Tijdens het schrijven van mijn vorige blog was nog niet bekend hoe de KNVB de sector van de intermediairs zou reguleren. Dit terwijl bijvoorbeeld de Engelse FA wel al maanden geleden een eigen reglement had gepubliceerd. Inmiddels heeft ook de KNVB een eigen Reglement Intermediairs ingevoerd.

In de voetballerij ontstond veel tumult toen de FIFA het nieuwe reglement bekendmaakte. Dit niet alleen vanwege het afschaffen van het licentiesysteem, maar ook vanwege de veranderde regels. Zo is er bijvoorbeeld geen maximum termijn meer wat betreft de spelersmakelaarscontracten, is er geen minimumleeftijd voorgelegd voor begeleiding van minderjarige spelers en is er geen expliciete verwijzing naar een juridisch orgaan dat zich over eventuele geschillen zou moeten buigen. De voormalige FIFA Players’ Agents Regulations schreven juist voor dat een begeleidingscontract niet langer mocht zijn dan 2 jaren, dat minderjarige spelers niet begeleid mochten worden, en dat geschillen voorgelegd moesten worden aan de FIFA Players’ Status Committee.

Met de invoering van nationale reglementen lijkt de angst voor ‘wildwest-praktijken’ toch enigszins te zijn weggenomen. De voornaamste regels van het KNVB Reglement Intermediairs luiden als volgt:

  • Een intermediair moet zich jaarlijks registreren bij de KNVB (kosten: € 450,- excl. BTW);
  • Een intermediair moet een ingevulde intermediairsverklaring, een kopie van een identiteitskaart en een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen (art. 2 lid 3);
  • Begeleidingscontracten moeten worden geregistreerd bij de KNVB (art. 6 lid 1);
  • Begeleidingscontracten hebben een maximumduur van 2 jaren (art. 6 lid 2);
  • Intermediairs onderwerpen zich aan de reglementen van de KNVB, UEFA en FIFA;
  • Het staat clubs en intermediairs vrij om een commissie af te spreken, maar als de partijen er samen niet uit komen dan kan de intermediair aanspraak maken op een commissie van 3% van het bruto jaarsalaris inclusief tekengeld van de speler (art. 8 lid 3);
  • Geschillen zullen worden beslecht door de KNVB Arbitragecommissie (art. 9).

Met de bovengenoemde regels lijkt de KNVB aansluiting te hebben gezocht bij overige voetbalbonden. Hierdoor lijkt de door FIFA aangekondigde deregulering voorlopig niet de gevreesde wanorde tot gevolg te hebben.

Intermediairs dienen er in elk geval wel op bedacht te zijn dat een misstap door de KNVB zwaar beboet kan worden met een schorsing of zelfs plaatsing op een zwarte lijst. Alleen al om die reden dienen intermediairs zich goed en tijdig te laten adviseren en moeten de contracten geactualiseerd worden.