_MG_6037 Patricia

Feestelijk misplaatst, grenzen tijdens de kantoorborrel.

16-12-2023

De feestdagen staan weer voor de deur en dus ook de jaarlijkse kantoorborrels. Collega’s proosten op het afgelopen jaar en lachen om (slechte) kantoorgrappen. Maar naarmate de avond vordert, vervagen sommige grenzen sneller, waaronder de grens tussen feestelijkheid en grensoverschrijdend gedrag.

Feestgedrag binnen de professionele setting

Zo kan een onschuldige hand op de schouder opeens veranderen in een ongemakkelijke omhelzing en kunnen complimenten over een feestelijke outfit compleet verkeerd vallen. Grensoverschrijdend gedrag kan zowel tot uiting komen in verbaal, fysiek als non-verbaal gedrag. Als het gedrag een norm overschrijdt of iemand intimideert, vernedert, schade toebrengt of anderszins in een ongewenste situatie brengt, is dat grensoverschrijdend. Natuurlijk is het feest en moet een grapje en/of dansje kunnen, maar houd je enthousiasme binnen de grenzen van professionaliteit en vermijd situaties die later misschien meer kater dan feestvreugde opleveren.

Preventieve rol werkgevers

Voor werkgevers is hierin ook een rol weggelegd. Zorg voor een feestelijke, maar veilige omgeving. Herinner de werknemers voortijdig aan gedragsnormen en eventuele beleidsregels, en moedig een sfeer van respect en collegialiteit aan. Het respecteren van elkaars grenzen is de sleutel tot een positieve en professionele werkomgeving. Ga samen het nieuwe jaar in zonder misplaatste herinneringen.

Mogelijke sancties achteraf

Mocht een werknemer toch over de schreef gaan, neem als werkgever dan maatregelen. Het zal van de situatie afhangen welke maatregel passend is. Daarbij speelt ook een rol hoe lang iemand al in dienst is, de leeftijd en functie van de betreffende werknemer, en diens functioneren en gedrag tijdens het dienstverband. Een ontslag op staande voet is in veel gevallen een te zware sanctie, zelfs in deze tijd van veel Me-too discussies. En het kan je als werkgever bovendien duur komen te staan als de werknemer vervolgens naar de rechter stapt om zijn ontslag aan te vechten. Een minder vergaande sanctie is bijvoorbeeld een (schriftelijke) waarschuwing, cursus/training, wisseling van team, verbetertraject, of combinatie daarvan. Beoordeel zorgvuldig welke maatregel passend is. Welke maatregel ook wordt genomen, het is in ieder geval noodzaak om hierin adequaat te handelen.

Cheers!

Patricia Neijtzell de Wilde

Advocaat, Partner, Brantjes Advocaten