ADVOCATEN VAN NU

OPLOSSINGSGERICHT EN TO THE POINT

WIJ ZIJN SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN ARBEIDSRECHT, ONDERNEMINGSRECHT EN SPORTRECHT

RECHTSGEBIEDEN

DIT IS WAT WE DOEN

ARBEIDSRECHT

U kunt bij ons terecht voor alle kwesties op het gebied van het arbeidsrecht, waaronder reorganisaties en herstructureringen, collectief en individueel ontslag, concurrentiegeschillen en OR-aangelegenheden.

ONDERNEMINGSRECHT

Onze advocaten zijn onderlegd in het ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord. Wij richten ons hoofdzakelijk op grote en middelgrote ondernemingen, start-ups, aandeelhouders, bestuurders en brancheorganisaties.

SPORTRECHT

Onze sportrechtadvocaten richten zich specifiek op de behoeften van sportorganisaties, sportbonden en -verenigingen en individuele topsporters. Wij combineren een brede kennis van het recht met een diepgaande kennis van de sportwereld.

PRIVACYRECHT

Het privacyrecht omvat, kort gezegd, alle wetgeving met betrekking tot het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt bij ons terecht met vragen over privacyrecht of voor het laten verrichten van een privacy quickscan van uw organisatie.

DUTCH DESK BOSTON

Through our Dutch Desk Boston we help U.S. companies that want to start up in the Netherlands as a springboard into Europe. We advise U.S. companies on matters such as incorporation, commercial contracts, employment and immigration.

EEN KLEIN, EFFECTIEF EN
BETROUWBAAR ADVOCATENKANTOOR
VOOR UITDAGENDE ZAKEN

 • WIJ ZIJN ER
 • VOOR U
 • OM EEN VERSCHIL TE MAKEN

LEER ONS KENNEN

OVER BRANTJES ADVOCATEN

PROFESSIONELE AANPAK

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen. Wij adviseren en procederen op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en sportrecht. Daarnaast hebt u via Brantjes Advocaten de beschikking over een uitgebreid en internationaal netwerk van experts op verschillende vakgebieden.

MEEDENKEN OP STRATEGISCH NIVEAU

U kunt van ons verwachten dat wij op strategisch niveau met u meedenken. Wij streven naar een persoonlijke relatie met onze cliënten en een persoonlijke aanpak van juridische kwesties, gebaseerd op diepgaande kennis en ervaring in de rechtsgebieden waarin wij actief zijn. Wij kennen en begrijpen uw bedrijfsvoering en stemmen onze advisering en bijstand daarop af. Daarbij houden wij rekening met uw korte termijn belangen en de voor- en nadelen op de langere termijn.

TRANSPARANTE EN INFORMELE ORGANISATIE

Wij geloven in een transparante en informele organisatie van ons kantoor, in korte lijnen en een directe manier van communiceren. Dit zorgt voor een prettige werksfeer en bevordert een persoonlijke relatie met onze cliënten, omdat zij onze organisatie en onze medewerkers op een laagdrempelige wijze leren kennen.

DUURZAME BENADERING

Wij zijn een groot voorstander van duurzaamheid, van onze relaties, onze omgeving en onze gemeenschap. Wij staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en willen bijdragen aan het welzijn van de mensen voor wie en met wie wij werken, nu en in de toekomst. Daarom streven wij naar een gezonde en sportieve werkomgeving. Wij nodigen onze cliënten en relaties graag uit om met ons mee te doen.

LEER ONS KENNEN

ONZE MENSEN

BLOGS

WAT WIJ SCHRIJVEN

  • seminar
   Maurits van Buren

   Seminar ‘Nieuwe beoordelingsmethodes en de verhouding tot het arbeidsrecht’

  • Hoewel het in alle organisaties belangrijk is dat medewerkers goed blijven presteren, zijn er verschillende manieren om goed functioneren te borgen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van tijdige en duidelijke feedback, het investeren in training en ontwikkeling van medewerkers en het goed in kaart brengen van de kwaliteiten van iedere medewerker.
   In dat kader is zichtbaar dat steeds meer bedrijven de traditionele gesprekkencyclus vervangen door of aanvullen met andere methodes voor het sturen en faciliteren van functioneren, zoals het continue geven van feedback, het betrekken van andere stakeholders (zoals klanten en collega’s) bij het in kaart brengen van het functioneren van een medewerker en het toepassen van appreciative inquiry.
   In dit seminar bespreken Maurits van Buren (advocaat arbeidsrecht bij Brantjes Advocaten) en Dorien Brunt (NIP-organisatiepsycholoog en regiodirecteur bij Beljon+Westerterp) welke veranderingen zich voordien op het gebied van performancemanagement en de bijbehorende gesprekkencyclus, en de arbeidsrechtelijke aandachtspunten daarbij.

   Lees verder
  • beoordelen
   Maurits van Buren

   Ontwikkelingen in het beoordelen van functioneren en de verhouding tot het arbeidsrecht

  • Hoewel het in alle organisaties belangrijk is dat medewerkers goed blijven presteren, zijn er verschillende manieren om goed functioneren te borgen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van tijdige en duidelijke feedback, het investeren in training en ontwikkeling van medewerkers en het goed in kaart brengen van de kwaliteiten van iedere medewerker.
   In dat kader is zichtbaar dat steeds meer bedrijven de traditionele gesprekkencyclus vervangen door of aanvullen met andere methodes voor het sturen en faciliteren van functioneren, zoals het continue geven van feedback, het betrekken van andere stakeholders (zoals klanten en collega’s) bij het in kaart brengen van het functioneren van een medewerker en het toepassen van appreciative inquiry.
   Wat zien we voor veranderingen op gebied van performancemanagement en de bijbehorende gesprekkencyclus? Wat zijn de voordelen hiervan? Welke aandachtspunten zijn er en hoe kan een werkgever hierop anticiperen? Maurits van Buren (advocaat en partner bij Brantjes Advocaten) en Dorien Brunt (NIP-organisatiepsycholoog en regiodirecteur bij Beljon+Westerterp) lichten dit toe.

   Lees verder
  • alcohol- en drugstesten op het werk
   Maurits van Buren

   Alcohol- en drugstesten op het werk en de AVG

  • Werkgevers hebben er een groot belang bij dat het personeel niet onder de invloed van alcohol of drugs werkt. Zeker in sectoren waarin de veiligheid een hoge prioriteit heeft, zoals de transport, energie en zware industrie. Teneinde de veiligheid te kunnen borgen, worden werknemers in veel gevallen getest op de aanwezigheid van alcohol of drugs. In hoeverre is het toegestaan dergelijke testen af te nemen bij werknemers? Kan een werknemer worden verplicht zich te laten testen? En hoe verhoudt het afnemen van alcohol- en drugstesten op het werk zich met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt?

   Lees verder
  • wet arbeidsmarkt in balans
   Maurits van Buren

   Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): concept wetsvoorstel gepubliceerd

  • Afgelopen maandag (9 april 2018) is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In het wetsvoorstel is een aantal maatregelen verwerkt ten aanzien van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW. Deze maatregelen waren al aangekondigd in het Regeerakkoord uit 2017. De beoogde ingangsdatum van de wetswijzigingen is 1 januari 2020. Wat houdt het wetsvoorstel precies in? En wat gaat er zoal veranderen als deze wet wordt aangenomen?

   Lees verder
 • CONTACT

  J.J. Viottastraat 33
   1071 JP  Amsterdam
  Telefoon +31 (0)20 – 420 2000
  Fax +31 (0)20 – 420 3555
  E-mail info@brantjesadvocaten.nl