ONZE BLOGS

Voorkom negatieve uitlatingen na einde dienstverband
Meestal wordt bij het (met wederzijds goedvinden) beëindigen van een arbeidsovereenkomst afgesproken dat werkgever en werknemer zich niet negatief over elkaar zullen uitlaten. Met de beëindigingsregeling wordt beoogd definitief afscheid van elkaar te nemen. Beide
Read more.
Publicatie boek ‘Ontslag in goed overleg’
Hoe zat het ook alweer met het concurrentiebeding? Worden vakantiedagen uitbetaald bij einde dienstverband? En hoe wordt een ontslagvergoeding belast? Dit zijn slechts enkele vragen waar zowel werkgevers als werknemers mee te maken krijgen bij
Read more.
Wat te doen bij gebruik gelijkluidende domeinnaam
Het zal u maar overkomen. U drijft een succesvolle onderneming en plotseling heeft een concurrent een website online gezet onder een domeinnaam die vrijwel gelijkluidend is aan uw eigen domeinnaam. Gevolg: klanten die op internet
Read more.
Geen gezagsverhouding, geen arbeidsovereenkomst
Deze praktijkcase gaat over een promovenda die naast haar promotieonderzoek ook studenten begeleidt bij het schrijven van hun scriptie. Deze scriptiebegeleiding verzorgt zij voor een ander opleidingsinstituut. De promovenda wordt arbeidsongeschikt wegens ziekte. De vraag
Read more.
Vacature: (beginnend) advocaat-medewerker / jurist
Wij zoeken een medewerker voor onze sectie ondernemingsrecht. Brantjes Advocaten is een klein advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in procesrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, commerciële contracten en sportrecht. Wij bieden een fijne en uitdagende werkomgeving op één van
Read more.
Privacy en AVG/GDPR: 4 aandachtspunten voor werkgevers
Volgend jaar, vanaf 25 mei 2018, zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht worden. Deze nieuwe wet zal belangrijke gevolgen hebben voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. Vrijwel alle ondernemingen en organisaties verwerken in
Read more.
Werkgever kan aansprakelijk zijn voor gedetacheerde werknemer
Deze praktijkcase gaat over een werkgever die door zijn opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld. Eén van zijn werknemers zou tijdens zijn werkzaamheden namelijk een fout hebben gemaakt als gevolg waarvan de opdrachtgever schade zou hebben geleden.
Read more.
Thomas Geukes Foppen per 1 juli 2017 toegetreden als partner
Thomas Geukes Foppen is per 1 juli 2017 toegetreden als equity partner bij Brantjes Advocaten. Thomas is na zijn studie als advocaat bij Brantjes Advocaten begonnen en heeft in de afgelopen jaren een plek op
Read more.
Beëindigingsregeling bij ontslag #8: het concurrentiebeding
In deze blog ga ik in op het concurrentiebeding. Wat zijn de aandachtspunten bij het treffen van een regeling over het concurrentiebeding? Welke specifieke vereisten gelden voor concurrentiebedingen? Hoe worden dit soort afspraken uitgelegd en
Read more.
Ontslag wegens extremistische uitingen op internet
Deze praktijkcase gaat over een werknemer die binnen een aantal dagen na zijn aanstelling ontslag wordt aangezegd. Gebleken was dat de werknemer bepaalde (politiek gekleurde) uitingen op internet had gedaan. Volgens de werkgever maakte dit
Read more.
Beëindigingsregeling bij ontslag #7: aandelen, certificaten en opties
In deze blog ga ik in op (financiële) werknemersparticipatie. Denk daarbij aan werknemers die aandelen, certificaten van aandelen of opties op aandelen houden in het kapitaal van de werkgever. In veel gevallen betekent het einde
Read more.
Beëindigingsregeling bij ontslag #6: de WW-uitkering
In deze blog ga ik in op de WW-uitkering. Voor een werknemer die wordt geconfronteerd met ontslag is het belangrijk te weten of hij na uitdiensttreding aanspraak maakt op een WW-uitkering. Vanzelfsprekend zal dat ook
Read more.
Beëindigingsregeling bij ontslag #5: de vakantiedagen
In deze blog ga ik op de vakantiedagen. Bij uitdiensttreding heeft een werknemer recht op een uitbetaling (in geld) van zijn nog niet-opgenomen vakantiedagen. Dit kan een belangrijke factor zijn in de onderhandelingen over een
Read more.
Privacy impact assessment (PIA)
As of May 25, 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) will come into force. Organizations that process personal data are advised to anticipate on the new privacy regulations under the GDPR. In this blog
Read more.
Beëindigingsregeling bij ontslag #4: de finale kwijting
In deze blog ga ik in op de finale kwijting. Met een beëindigingsregeling wordt doorgaans beoogd niet alleen een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst maar ook aan alle andere daarmee samenhangende kwesties. Denk bijv.
Read more.