ONZE BLOGS

Het deskundigenoordeel van het UWV
Zowel werkgever als werknemer kunnen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzoeken een deskundigenoordeel af te geven. Bijvoorbeeld over de vraag of een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, of de werknemer en werkgever voldoende re-integratie-inspanningen verrichten, en
Read more.
Gedeeltelijke transitievergoeding bij noodzakelijke vermindering arbeidstijd
Bij ontslag op initiatief van de werkgever heeft een werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in bijzondere gevallen waarin de arbeidstijd wordt verminderd maar het dienstverband feitelijk
Read more.
De AVG en het doorgeven van gegevens over uw personeel aan organisaties buiten de EU
Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van werknemers. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de arbeidsovereenkomst, het salaris van de werknemer, ziekteverzuim, functioneren, etc. Deze gegevens worden doorgaans opgeslagen in een digitaal personeelsdossier. In sommige gevallen worden deze
Read more.
Het afwegen van belangen bij een concurrentiebeding
Werkgevers hebben er een groot belang bij dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie ‘vertrouwelijk’ blijft en niet wordt aangewend om te concurreren met de werkgever. Om dit te waarborgen, wordt doorgaans – naast een geheimhoudingsbeding – ook een
Read more.
Compensatie werkgevers voor transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte
Vorige week dinsdag (10 juli 2018) is een wetsvoorstel aangenomen op grond waarvan werkgevers in aanmerking kunnen komen voor een compensatie van het UWV als zij een transitievergoeding hebben betaald bij ontslag na 2 jaar
Read more.
seminar
Seminar ‘Nieuwe beoordelingsmethodes en de verhouding tot het arbeidsrecht’
Hoewel het in alle organisaties belangrijk is dat medewerkers goed blijven presteren, zijn er verschillende manieren om goed functioneren te borgen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van tijdige en duidelijke feedback, het investeren in training
Read more.
beoordelen
Ontwikkelingen in het beoordelen van functioneren en de verhouding tot het arbeidsrecht
Hoewel het in alle organisaties belangrijk is dat medewerkers goed blijven presteren, zijn er verschillende manieren om goed functioneren te borgen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van tijdige en duidelijke feedback, het investeren in training
Read more.
alcohol- en drugstesten op het werk
Alcohol- en drugstesten op het werk en de AVG
Werkgevers hebben er een groot belang bij dat het personeel niet onder de invloed van alcohol of drugs werkt. Zeker in sectoren waarin de veiligheid een hoge prioriteit heeft, zoals de transport, energie en zware
Read more.
wet arbeidsmarkt in balans
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): concept wetsvoorstel gepubliceerd
Afgelopen maandag (9 april 2018) is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In het wetsvoorstel is een aantal maatregelen verwerkt ten aanzien van flexibele arbeid, het ontslagrecht en
Read more.
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens door werkgever verstoorde arbeidsrelatie
Voor een goede invulling van een arbeidsovereenkomst is vereist dat over en weer voldoende vertrouwen is tussen werkgever en werknemer. Is dat vertrouwen er niet meer – of anders gezegd: is sprake van een duurzaam
Read more.
variabele beloning
4 aandachtspunten bij variabele beloning in de arbeidsverhouding
In veel arbeidsverhoudingen wordt naast een vaste beloning ook een variabele beloning toegekend aan de werknemer. Waar de vaste beloning meestal wordt uitgedrukt in een bepaald bedrag per maand, wordt de variabele beloning gekoppeld aan
Read more.
Wat u moet weten over het boetebeding in de arbeidsovereenkomst
Het komt geregeld voor dat in de arbeidsovereenkomst een boetebeding is opgenomen. De werkgever heeft dan de mogelijkheid een boete op te leggen aan de werknemer als deze zijn verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst
Read more.
Een praktisch plan van aanpak voor herplaatsing bij ontslag
Een werkgever die een werknemer wenst te ontslaan, zal daarvoor onder meer moeten kunnen aantonen dat hij de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan herplaatsen in een andere passende functie. Wat wordt in dat
Read more.
‘Geen arbeid, geen loon’: een korte uiteenzetting
Voor periodes waarin niet wordt gewerkt, hoeft een werkgever geen loon te betalen. Dat is de hoofdregel. Hierop bestaan enkele belangrijke uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer de oorzaak voor het niet verrichten van de arbeid in redelijkheid
Read more.
Wat u moet weten over het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst
In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt standaard een geheimhoudingsbeding opgenomen. Op grond daarvan is het de werknemer verboden vertrouwelijke informatie met betrekking tot de werkgever te verspreiden. Waar moet rekening mee worden gehouden bij het opstellen
Read more.