André Brantjes

andre

De bonus cap van 20%

11-03-2015

Op 7 februari 2015 is de Wet Beloning Beleid Financiële Ondernemingen in werking getreden. De Wet is van toepassing op financiële ondernemingen met een zetel in Nederland. De Wet is verder van toepassing op een groep van ondernemingen, waarbij op zijn minst één financiële onderneming zijn officiële zetel in Nederland heeft binnen deze groep en de holding gevestigd is in Nederland.

Eén van de belangrijkste wijzigingen van de Wet is dat voor deze financiële ondernemingen een “20% bonus cap” gaat gelden. De 20% bonus cap geldt voor natuurlijke personen die werken onder de verantwoordelijkheid van een financiële onderneming. Opgenomen in de Wet is dat maximaal 20% van de vaste beloning mag worden toegekend aan variabele beloning. Het begrip “variabele beloning” is overigens tamelijk breed – daaronder valt kort gezegd alle beloning die niet vast is.

De tijd van een laag basisinkomen en substantiële bonussen, lijkt hiermede voorbij.

Verder is een “maximale vertrekvergoeding” opgenomen in de Wet. De onderneming mag aan een persoon die het dagelijks beleid van een onderneming bepaalt, geen vertrekvergoeding meer uitbetalen die meer is dan 100% van de vaste beloning op jaarbasis. Deze bepaling geldt dan weer niet voor reeds aangegane verplichtingen (“golden parachutes”) voor 1 januari 2015. Die afspraken blijven geldig.

Verleent u financiële diensten of bent u werkzaam bij een financiële onderneming en hebt u vragen over de 20% bonus cap en de overige nieuwe wetgeving. Neem dan contact met ons op. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Meldt u aan voor onze periodieke legal updates en volg ons op Twitter en LinkedIn.

Deze blog is geschreven door André Brantjes (partner bij Brantjes Advocaten).