Thomas Geukes Foppen

thomas_2

FIFA beoogt positie van de voetballer per 1 maart 2015 te versterken

18-2-2015

Positie van voetballers bij achterstallige salarisbetaling wordt verbeterd

De FIFA Executive Committee heeft op 18 en 19 december 2014 belangrijke wijzigingen in de Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) en Procedural Rules doorgevoerd. Deze zijn gepubliceerd in de FIFA circulaire van 23 januari 2015, no. 1468.

Huidige situatie: art. 14 RSTP
In onze praktijk behandelen wij vaak geschillen van spelers die niet of te laat betaald worden. Volgens art. 14 RSTP kan een arbeidscontract door elk der partijen eenzijdig worden beëindigd indien er sprake is van een ‘just cause’. Bij salarisbetalingen geldt de minimumeis dat de speler 3 maanden te laat betaald dient te zijn voordat hij eenzijdig kan beëindigen. Dat vraagt van een speler behoorlijk veel geduld. Zo komt het geregeld voor dat een club na 2 maanden en 3 weken alsnog een maand salaris betaalt, waardoor het dan ineens lastig wordt om van een ‘just cause’ te spreken. FIFA hoopt – na herhaalde klachten van voetballers – deze problemen op te lossen door het invoeren van het nieuwe art. 12bis RSTP.

Wat verandert er?
Er komen nu aanvullende beschermingsbepalingen voor voetballers (en soms clubs) die kampen met achterstallige betalingen, het onderwerp van de meeste FIFA-procedures. Het nieuwe art. 12bis RSTP wordt op 1 maart a.s. geïmplementeerd en zal hopelijk de stortvloed aan langdurige zaken verminderen.

De scope van art. 12bis RSTP is om FIFA-leden aan hun betalingsverplichtingen te laten voldoen. FIFA heeft de volgende aanvullende mogelijkheden geschapen:

• Clubs moeten te allen tijde voldoen aan hun betalingsverplichtingen, een en ander conform het arbeidscontract (en/of het transfercontract);

• Indien een club meer dan 30 dagen te laat betaalt kan de speler de club schriftelijk aanmanen en in gebreke stellen, waarbij een periode van minimaal 10 dagen gegeven dient te worden voor nakoming;

•Indien de club alsnog niet nakomt, kan een verzoek ingediend worden bij de FIFA, die vervolgens (cumulatief) een waarschuwing, een reprimande, een boete, en tenslotte zelfs een schorsing voor het aantrekken van nieuwe spelers kan opleggen;

Voordeel
Spelers hebben hiermee een snellere mogelijkheid om clubs hun betalingsverplichtingen te laten nakomen. Dat is goed nieuws. Het is wel de vraag of de FIFA hiermee ontlast wordt van de vele claims, of juist nog meer (weliswaar kortere) verzoeken krijgt van spelers die niet betaald worden.

Belangrijkste tip voor spelers of zaakwaarnemers:
Houd het betalingsgedrag van de clubs nauwlettend in de gaten. Op dag 31 kan er namelijk al een aanmaningsbrief gestuurd te worden. Op dag 41 kan vervolgens een verzoek uit hoofde van art. 12bis RSTP ingediend worden bij de FIFA. Deze nieuwe mogelijkheid om een niet-betalende club onder druk te zetten moet een speler niet laten liggen.

Advies over sportrecht? Neem dan contact met ons op. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?Meldt u aan voor onze periodieke legal updates.

Dit artikel is geschreven door Thomas Geukes Foppen (advocaat sportrecht bij Brantjes Advocaten).