ONZE BLOGS

Wij zoeken een (beginnend) advocaat medewerker arbeidsrecht. Kom jij ons team versterken?
The UK electorate’s vote to leave the European Union is an important decision. At this point, it is difficult to predict how that exit will be managed and affected, and what the precise implications will
Op 16 juni 2016 heeft Minister Asscher een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) met betrekking tot beloningen van bestuurders. Als de wet wordt aangenomen, dan worden grote ondernemingen (>100
Veel organisaties hebben nog geen interne regeling getroffen voor klokkenluiders. De wetgever brengt hier per 1 juli 2016 verandering in. Zo moet het mogelijk worden (grote) misstanden binnen de organisatie aan de kaak te stellen
Werknemers begeven zich in verband met hun werkzaamheden vaak in het verkeer. Een veelvoorkomende discussie is wie aansprakelijk is voor eventuele (letsel)schade die de werknemer oploopt wanneer hij zich op de weg begeeft. Er zijn
In een recent arrest heeft de Hoge Raad de ontslagbescherming van OR-leden opgerekt. Voor OR-leden geldt al een extra ontslagbescherming in de vorm van een opzegverbod. Dat opzegverbod geldt nu ook ingeval de OR formeel
In deze casus is de vraag aan de orde of de transitievergoeding verschuldigd is in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst onder het gelijktijdig sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever voor een andere
In een recente uitspraak van de KNVB Arbitragecommissie (KNVB arbitraal vonnis nr. 1425 d.d. 14 maart 2016) stond de vraag centraal in hoeverre de amateurvereniging SV Gouda door middel van een besluit van een bijzondere
Advertentiefraude komt helaas nog steeds vaak voor. Vaak zijn kleine ondernemers hiervan de dupe. Gelukkig is er recentelijk een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer, waarmee advertentiefraude bestreden moet worden. In deze blog leest u
In de Volkskrant van woensdag 9 maart 2016 verscheen een artikel over de constructie die spelersmakelaarsbureau Doyen Global hanteert waarmee zij als derde partij een financieel belang kan hebben in de verkoop van jeugdspelers. De
Per 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (de "VAR"). Overlegging van een VAR door een opdrachtnemer voorkomt dat de opdrachtgever loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De opdrachtgever wordt dus gevrijwaard
Recentelijk is de eerste uitspraak van een cao-ontslagadviescommissie gepubliceerd. Een goede aanleiding om stil te staan bij de rol van de cao-ontslagadviescommissie en de vraag of ook werknemers die niet aan een specifieke cao zijn
Het beroemde bijtincident tijdens een boksgevecht waarbij Mike Tyson een stuk oor van de tegenstander afbeet of het bijtincident van Suarez tijdens het WK deden veel stof opwaaien. Normaliter is degene die als gevolg van
Met de invoering van de WWZ heeft een werknemer de mogelijkheid gekregen een getekende beëindigingsovereenkomst binnen veertien dagen na ondertekening schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden. Dit kan eenvoudig met een brief aan de werkgever. In een
In February 2015 I wrote an article on several important amendments of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) and the Procedural Rules, as published in the FIFA circular no. 1468