ONZE BLOGS

‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties’ gepubliceerd
Per 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (de "VAR"). Overlegging van een VAR door een opdrachtnemer voorkomt dat de opdrachtgever loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De opdrachtgever wordt dus gevrijwaard
Lees meer.
Zijn werknemers die niet aan een cao gebonden zijn, wel gebonden aan een uitspraak van een cao-ontslagadviescommissie?
Recentelijk is de eerste uitspraak van een cao-ontslagadviescommissie gepubliceerd. Een goede aanleiding om stil te staan bij de rol van de cao-ontslagadviescommissie en de vraag of ook werknemers die niet aan een specifieke cao zijn
Lees meer.
De aansprakelijkheid van deelnemers aan sport- en spelsituaties
Het beroemde bijtincident tijdens een boksgevecht waarbij Mike Tyson een stuk oor van de tegenstander afbeet of het bijtincident van Suarez tijdens het WK deden veel stof opwaaien. Normaliter is degene die als gevolg van
Lees meer.
Uitspraak over de bedenktermijn
Met de invoering van de WWZ heeft een werknemer de mogelijkheid gekregen een getekende beëindigingsovereenkomst binnen veertien dagen na ondertekening schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden. Dit kan eenvoudig met een brief aan de werkgever. In een
Lees meer.
Article 12bis of the FIFA RSTP celebrates its first birthday: an update
In February 2015 I wrote an article on several important amendments of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) and the Procedural Rules, as published in the FIFA circular no. 1468
Lees meer.
Jumbo heeft zich succesvol beroepen op de beëindiging van vier franchiseovereenkomsten
In beginsel kunnen overeenkomsten alleen de contractspartijen binden (“relativiteit van de contractswerking”). Per afzonderlijke overeenkomst moet beoordeeld worden of sprake is van een tekortkoming die een beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt. Een tekortkoming van een
Lees meer.
Eerste Kamer stemt op 2 februari 2016 over afschaffing van de VAR
In mijn blog van 20 augustus 2015 schreef ik dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en dat de verwachting was dat deze in werking zou gaan treden
Lees meer.
De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) onder de Wet Werk en Zekerheid
De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) onder de Wet Werk en Zekerheid De ‘beroepsbegeleidende leerweg’ (BBL) is een Nederlandse vorm van duaal onderwijs binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en wordt aangeboden door een Regionaal Opleidingscentrum (ROC), een
Lees meer.
Stappenplan afspiegelen: Stap #4 – Bepaal per categorie uitwisselbare functies de ontslagvolgorde
In enkele bijdragen geef ik een praktisch stappenplan voor het juist toepassen van het afspiegelingsbeginsel. In mijn vorige blogs besprak ik de eerste drie stappen bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel: het vaststellen van de
Lees meer.
ZZP’ers blijken arbeidsovereenkomst te hebben met PostNL
Bij PostNL werken pakketbezorgers op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een overeenkomst van opdracht. Deze laatste overeenkomst wordt door PostNL een “Vervoersovereenkomst” genoemd. Een grote groep van deze pakketbezorgers zijn zzp’ers (zelfstandige
Lees meer.
Kan werkgever werknemer verplichten tijdens de feestdagen door te werken?
De kerstdagen zijn net achter de rug en oudjaar komt er weer aan. In de praktijk ontstaat er veel onduidelijk wat de rechten en plichten van de werknemer zijn rondom feestdagen. Reden om kort uiteen
Lees meer.
Inmenging civiele rechter in sportrechtspraak
In mei van dit jaar zette de voorzieningenrechter de voetbalhoofdklasse op zijn kop door een besluit van de KNVB, waarbij een hoofdklasser 5 punten in mindering werd gebracht, te schorsen. Ook recentelijk deed de voorzieningenrechter
Lees meer.
Kantonrechter Amsterdam ontbindt arbeidsovereenkomst op grond van de “h-grond” gelegen in een verschil van inzichten
Een arbeidsovereenkomst kan op verzoek van een werkgever slechts worden ontbonden indien er sprake is van een “redelijke grond” voor ontbinding en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp
Lees meer.
Geen transitievergoeding bij in dienst houden werknemer
Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt na 1 juli 2015 dat een werkgever in beginsel verplicht is ook een transitievergoeding te betalen aan werknemers die 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt zijn geweest
Lees meer.
Nieuwe aanbestedingsregels 2016
Begin september 2015 zijn er vijf uitspraken gedaan over een aanbestedingsprocedure van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze aanbesteding is in strijd geacht met het karakter en het doel van de aanbestedingsprocedure, waardoor de aanbestedingsprocedure
Lees meer.