ONZE BLOGS

Werknemers begeven zich in verband met hun werkzaamheden vaak in het verkeer. Een veelvoorkomende discussie is wie aansprakelijk is voor eventuele (letsel)schade die de werknemer oploopt wanneer hij zich op de weg begeeft. Er zijn
In een recent arrest heeft de Hoge Raad de ontslagbescherming van OR-leden opgerekt. Voor OR-leden geldt al een extra ontslagbescherming in de vorm van een opzegverbod. Dat opzegverbod geldt nu ook ingeval de OR formeel
In deze casus is de vraag aan de orde of de transitievergoeding verschuldigd is in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst onder het gelijktijdig sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever voor een andere
In een recente uitspraak van de KNVB Arbitragecommissie (KNVB arbitraal vonnis nr. 1425 d.d. 14 maart 2016) stond de vraag centraal in hoeverre de amateurvereniging SV Gouda door middel van een besluit van een bijzondere
Advertentiefraude komt helaas nog steeds vaak voor. Vaak zijn kleine ondernemers hiervan de dupe. Gelukkig is er recentelijk een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer, waarmee advertentiefraude bestreden moet worden. In deze blog leest u
In de Volkskrant van woensdag 9 maart 2016 verscheen een artikel over de constructie die spelersmakelaarsbureau Doyen Global hanteert waarmee zij als derde partij een financieel belang kan hebben in de verkoop van jeugdspelers. De
Per 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (de "VAR"). Overlegging van een VAR door een opdrachtnemer voorkomt dat de opdrachtgever loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De opdrachtgever wordt dus gevrijwaard
Recentelijk is de eerste uitspraak van een cao-ontslagadviescommissie gepubliceerd. Een goede aanleiding om stil te staan bij de rol van de cao-ontslagadviescommissie en de vraag of ook werknemers die niet aan een specifieke cao zijn
Het beroemde bijtincident tijdens een boksgevecht waarbij Mike Tyson een stuk oor van de tegenstander afbeet of het bijtincident van Suarez tijdens het WK deden veel stof opwaaien. Normaliter is degene die als gevolg van
Met de invoering van de WWZ heeft een werknemer de mogelijkheid gekregen een getekende beëindigingsovereenkomst binnen veertien dagen na ondertekening schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden. Dit kan eenvoudig met een brief aan de werkgever. In een
In February 2015 I wrote an article on several important amendments of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) and the Procedural Rules, as published in the FIFA circular no. 1468
In beginsel kunnen overeenkomsten alleen de contractspartijen binden (“relativiteit van de contractswerking”). Per afzonderlijke overeenkomst moet beoordeeld worden of sprake is van een tekortkoming die een beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt. Een tekortkoming van een
In mijn blog van 20 augustus 2015 schreef ik dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en dat de verwachting was dat deze in werking zou gaan treden
De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) onder de Wet Werk en Zekerheid De ‘beroepsbegeleidende leerweg’ (BBL) is een Nederlandse vorm van duaal onderwijs binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en wordt aangeboden door een Regionaal Opleidingscentrum (ROC), een
In enkele bijdragen geef ik een praktisch stappenplan voor het juist toepassen van het afspiegelingsbeginsel. In mijn vorige blogs besprak ik de eerste drie stappen bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel: het vaststellen van de