ONZE BLOGS

Opzegtermijnen onder de Wet Werk en Zekerheid
Met het in acht nemen van de correcte opzegtermijn worden vaak fouten gemaakt door zowel werkgevers als werknemers, wat kan leiden tot het betalen van een vergoeding door één van de partijen. Het is dan
Lees meer.
Circulaire toepassing WWZ bij de Rijksoverheid
Een van de uitgangspunten van de Wet Werk en Zekerheid was dat de balans tussen vast en flexibel werk moest worden hersteld. Dit heeft zich vertaald in een aangescherpte ketenregeling en een aantal andere waarborgen
Lees meer.
Ontslag na twee jaar ziekte (white paper)
Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt na 1 juli 2015 dat een werkgever in beginsel verplicht is een transitievergoeding te betalen aan werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Ook werknemers die
Lees meer.
Heeft werkgever nog belang bij voorwaardelijke ontbinding na oordeel dat ontslag op staande voet terecht is gegeven?
Met inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is ten aanzien van ontslag op staande voet het een en ander veranderd. In zijn blog van 18 september 2015 ging mijn kantoorgenoot Dennis Jolly hier al
Lees meer.
De huurvordering: an endless story?
In de praktijk merken we dat het geregeld voorkomt dat een huurder van bedrijfsruimte een huurachterstand laat ontstaan of zelfs helemaal geen huur meer betaalt. Voor (commerciële) verhuurders van bedrijfsruimte is het noodzaak om risico’s
Lees meer.
FIFA’s ban on Third Party Ownership and the amendment of Annexe 3 RSTP
On 19 December 2014 the FIFA Executive Committee approved the decision to ban the Third-Party Ownership (TPO) of football players by implementing the articles 18bis and 18ter in the FIFA Regulations on the Status and
Lees meer.
VS geen ‘safe harbor’ meer voor persoonsgegevens. Wat nu?
Het Hof van Justitie van de EU heeft op 6 oktober 2015 een streep gehaald door de beschikking van de Commissie van 26 juli 2000 waarin werd vastgesteld dat de VS een 'passend beschermingsniveau' waarborgt
Lees meer.
Onjuiste aanbesteding door het CJIB (loting)
Begin september 2015 zijn er vijf uitspraken gedaan over een aanbestedingsprocedure van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze aanbesteding is in strijd geacht met het karakter en het doel van de aanbestedingsprocedure, waardoor de aanbestedingsprocedure
Lees meer.
De samenhang tussen een golden parachute en de transitievergoeding
Bij (statutaire) directieleden is het niet ongebruikelijk dat in de arbeidsovereenkomst een voorziening wordt opgenomen voor het geval de arbeidsovereenkomst met de directeur wordt beëindigd. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld een langere opzegtermijn
Lees meer.
Ontslag op staande voet onder de Wet Werk en Zekerheid: wat is er veranderd?
Indien een werkgever dringende redenen heeft om een werknemer te ontslaan (de werknemer heeft bijvoorbeeld een greep uit de kas gedaan), dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen (ontslag op staande voet). De
Lees meer.
Stappenplan afspiegelen: Stap #3 – Deel de binnen de onderneming werkzame personen in in afzonderlijke categorieën uitwisselbare functies
In enkele bijdragen geef ik een praktisch stappenplan voor het juist toepassen van het afspiegelingsbeginsel. Met de Wet Werk en Zekerheid is er ten opzichte van het oude (tot 1 juli 2015 geldende) recht over
Lees meer.
WWZ noopt tot creativiteit bij rechters bij pro forma ontbindingen
Naast het sluiten van een vaststellingsovereenkomst om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan als werknemer en werkgever, was ook de route van de pro forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015, de
Lees meer.
Transfernieuws: Joost Verlaan
Per 10 augustus 2015 is Joost Verlaan deel gaan uitmaken van ons team. Joost studeerde Nederlands recht aan de Universiteit in Tilburg en heeft tijdens de eindfase van zijn studie bij ons stage gelopen. Dat
Lees meer.
Concurrentiebeding in tijdelijke contracten anno 2015 aan banden gelegd?
Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kan een werkgever geen concurrentiebeding (of een relatiebeding) opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (artikel 7:653 lid 1 aanhef en sub a BW), tenzij de
Lees meer.
De VAR wordt afgeschaft. Wat nu?
Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De verwachting is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal goedkeuren in de tweede helft van 2015
Lees meer.