Zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, maar zorg verlenen die valt onder basis-of aanvullende zorgverzekering, kunnen vanaf mei aanspraak maken op continuïteitsbijdrage.

Zorgaanbieders in sommige sectoren met zorgcontract kunnen nu vooruitbetaling vragen.

Een van de voorwaarden van de continuïteitsbijdrage is dat geen aanspraak wordt gemaakt op NOW (compensatie loonkosten).

Voor het deel van de omzet niet vallend onder de continuïteitsbijdrage kan wel NOW worden aangevraagd.

De verhouding tussen de continuïteitsbijdrage en NOW is niet eenvoudig.

De continuïteitsbijdrage wordt voor NOW gezien als omzet en heeft dus een negatief effect op de hoogte van de NOW-compensatie. NOW is gebaseerd op (minimaal 20%) omzetverlies over drie maanden tijdens coronacrisis. In concernverband gaat het om omzetdaling van het concern. Wat de rest van het concern doet, is dus van belang.

Zorgaanbieders die vergoede en niet vergoede zorg verlenen (deels aanspraak kunnen maken op continuïteitsbijdrage) zullen een weloverwogen afweging moeten maken. NOW staat namelijk niet open voor een deel van de loonkosten.

Zowel de (vooruitbetaling van de) continuïteitsbijdrage als NOW kan gecombineerd worden met uitstel van betaling.