ADVOCATEN VAN NU

OPLOSSINGSGERICHT EN TO THE POINT

WIJ ZIJN SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN ARBEIDSRECHT, ONDERNEMINGSRECHT EN SPORTRECHT

RECHTSGEBIEDEN

DIT IS WAT WE DOEN

ARBEIDSRECHT

U kunt bij ons terecht voor alle kwesties op het gebied van het arbeidsrecht, waaronder reorganisaties en herstructureringen, collectief en individueel ontslag, concurrentiegeschillen en OR-aangelegenheden.

ONDERNEMINGSRECHT

Onze advocaten zijn onderlegd in het ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord. Wij richten ons hoofdzakelijk op grote en middelgrote ondernemingen, start-ups, aandeelhouders, bestuurders en brancheorganisaties.

SPORTRECHT

Onze sportrechtadvocaten richten zich specifiek op de behoeften van sportorganisaties, sportbonden en -verenigingen en individuele topsporters. Wij combineren een brede kennis van het recht met een diepgaande kennis van de sportwereld.

DUTCH DESK BOSTON

Through our Dutch Desk Boston we help U.S. companies that want to start up in the Netherlands as a springboard into Europe. We advise U.S. companies on matters such as incorporation, commercial contracts, employment and immigration.

EEN KLEIN, EFFECTIEF EN
BETROUWBAAR ADVOCATENKANTOOR
VOOR UITDAGENDE ZAKEN

 • WIJ ZIJN ER
 • VOOR U
 • OM EEN VERSCHIL TE MAKEN

LEER ONS KENNEN

OVER BRANTJES ADVOCATEN

PROFESSIONELE AANPAK

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen. Wij adviseren en procederen op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en sportrecht. Daarnaast hebt u via Brantjes Advocaten de beschikking over een uitgebreid en internationaal netwerk van experts op verschillende vakgebieden.

MEEDENKEN OP STRATEGISCH NIVEAU

U kunt van ons verwachten dat wij op strategisch niveau met u meedenken. Wij streven naar een persoonlijke relatie met onze cliënten en een persoonlijke aanpak van juridische kwesties, gebaseerd op diepgaande kennis en ervaring in de rechtsgebieden waarin wij actief zijn. Wij kennen en begrijpen uw bedrijfsvoering en stemmen onze advisering en bijstand daarop af. Daarbij houden wij rekening met uw korte termijn belangen en de voor- en nadelen op de langere termijn.

TRANSPARANTE EN INFORMELE ORGANISATIE

Wij geloven in een transparante en informele organisatie van ons kantoor, in korte lijnen en een directe manier van communiceren. Dit zorgt voor een prettige werksfeer en bevordert een persoonlijke relatie met onze cliënten, omdat zij onze organisatie en onze medewerkers op een laagdrempelige wijze leren kennen.

DUURZAME BENADERING

Wij zijn een groot voorstander van duurzaamheid, van onze relaties, onze omgeving en onze gemeenschap. Wij staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en willen bijdragen aan het welzijn van de mensen voor wie en met wie wij werken, nu en in de toekomst. Daarom streven wij naar een gezonde en sportieve werkomgeving. Wij nodigen onze cliënten en relaties graag uit om met ons mee te doen.

LEER ONS KENNEN

ONZE MENSEN

BLOGS

WAT WIJ SCHRIJVEN

  • Maurits-site thumbnail
   Maurits van Buren

   Beëindigingsregeling bij ontslag #1: de totstandkoming

  • In deze blog ga ik in op de totstandkoming van de beëindigingsregeling zelf. In de meeste beëindigingsregelingen wordt afgesproken dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Maar werkgever en werknemer kunnen – bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – ook afspreken dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd per de einddatum en dat de werknemer tot de einddatum bijv. wordt vrijgesteld van zijn verplichting werkzaamheden te verrichten. Een regeling kan ook inhouden dat de werknemer instemt met een reeds door de werkgever gedane opzegging maar in de praktijk komt dit niet vaak voor.

   Lees verder
  • maurits (2)
   Maurits van Buren

   Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet

  • Vorige week (23 december 2016) heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over het ontslag op staande voet. Meer in het bijzonder heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of een werkgever na een gegeven ontslag op staande voet de kantonrechter kan verzoeken de arbeidsovereenkomst met de ontslagen werknemer te ontbinden. Dit voor het geval dat het ontslag op staande voet achteraf onterecht blijkt te zijn gegeven en de werkgever met een forse loonvordering wordt geconfronteerd. Er was discussie over de vraag of dit nog wel mogelijk is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De Hoge Raad heeft daar nu een duidelijke uitspraak over gedaan.

   Lees verder
  • maurits (2)
   Maurits van Buren

   Moet buitenlandse dienstverlener Nederlands arbeidsrecht respecteren?

  • Het is in Nederland inmiddels gebruikelijk dat dienstverleners uit andere Europese lidstaten actief zijn op de Nederlandse markt. Eén van de grondgedachten van de Europese Unie is immers dat diensten binnen de EU vrij en zonder belemmeringen kunnen worden geleverd. Deze gedachte heeft bijgedragen tot een aanzienlijke toename van welvaart in de EU.
   Toch is dit principe niet geheel onomstreden. Vooral in situaties waarbij een dienstverlener werknemers te werk stelt in een andere lidstaat waar de (minimum)lonen en werkgeverslasten hoger liggen. In hoeverre is zo’n dienstverlener verplicht de arbeidsrechtelijke regels van de ‘gast’-lidstaat in acht te nemen? En parallel daaraan: in hoeverre heeft zo’n dienstverlener een concurrentievoordeel ten opzichte van lokale dienstverleners?

   Lees verder
  • maurits (2)
   Maurits van Buren

   5 aandachtspunten bij ontslag statutair bestuurder

  • Bij de meeste arbeids- en ontslagzaken is het de directie die de werkgever vertegenwoordigt. Maar hoe zit het als een directeur zelf het onderwerp van een ontslag is? Is de directeur tevens statutair bestuurder, dan bekleedt hij/zij een bijzondere positie in de onderneming. En daarvoor gelden bijzondere regels. Ik bespreek 5 belangrijke aandachtspunten bij het ontslag van een statutair bestuurder.

   Lees verder
 • CONTACT

  Logo_briefpapier_wordVersie (nwe met meer wit)

  J.J. Viottastraat 33
   1071 JP  Amsterdam
  Telefoon +31 (0)20 – 420 2000
  Fax +31 (0)20 – 420 3555
  E-mail info@brantjesadvocaten.nl