ADVOCATEN VAN NU

OPLOSSINGSGERICHT EN TO THE POINT

WIJ ZIJN SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN ARBEIDSRECHT, ONDERNEMINGSRECHT EN SPORTRECHT

RECHTSGEBIEDEN

DIT IS WAT WE DOEN

ARBEIDSRECHT

U kunt bij ons terecht voor alle kwesties op het gebied van het arbeidsrecht, waaronder reorganisaties en herstructureringen, collectief en individueel ontslag, concurrentiegeschillen en OR-aangelegenheden.

ONDERNEMINGSRECHT

Onze advocaten zijn onderlegd in het ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord. Wij richten ons hoofdzakelijk op grote en middelgrote ondernemingen, start-ups, aandeelhouders, bestuurders en brancheorganisaties.

SPORTRECHT

Onze sportrechtadvocaten richten zich specifiek op de behoeften van sportorganisaties, sportbonden en -verenigingen en individuele topsporters. Wij combineren een brede kennis van het recht met een diepgaande kennis van de sportwereld.

DUTCH DESK BOSTON

Through our Dutch Desk Boston we help U.S. companies that want to start up in the Netherlands as a springboard into Europe. We advise U.S. companies on matters such as incorporation, commercial contracts, employment and immigration.

EEN KLEIN, EFFECTIEF EN
BETROUWBAAR ADVOCATENKANTOOR
VOOR UITDAGENDE ZAKEN

 • WIJ ZIJN ER
 • VOOR U
 • OM EEN VERSCHIL TE MAKEN

LEER ONS KENNEN

OVER BRANTJES ADVOCATEN

PROFESSIONELE AANPAK

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen. Wij adviseren en procederen op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en sportrecht. Daarnaast hebt u via Brantjes Advocaten de beschikking over een uitgebreid en internationaal netwerk van experts op verschillende vakgebieden.

MEEDENKEN OP STRATEGISCH NIVEAU

U kunt van ons verwachten dat wij op strategisch niveau met u meedenken. Wij streven naar een persoonlijke relatie met onze cliënten en een persoonlijke aanpak van juridische kwesties, gebaseerd op diepgaande kennis en ervaring in de rechtsgebieden waarin wij actief zijn. Wij kennen en begrijpen uw bedrijfsvoering en stemmen onze advisering en bijstand daarop af. Daarbij houden wij rekening met uw korte termijn belangen en de voor- en nadelen op de langere termijn.

TRANSPARANTE EN INFORMELE ORGANISATIE

Wij geloven in een transparante en informele organisatie van ons kantoor, in korte lijnen en een directe manier van communiceren. Dit zorgt voor een prettige werksfeer en bevordert een persoonlijke relatie met onze cliënten, omdat zij onze organisatie en onze medewerkers op een laagdrempelige wijze leren kennen.

DUURZAME BENADERING

Wij zijn een groot voorstander van duurzaamheid, van onze relaties, onze omgeving en onze gemeenschap. Wij staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en willen bijdragen aan het welzijn van de mensen voor wie en met wie wij werken, nu en in de toekomst. Daarom streven wij naar een gezonde en sportieve werkomgeving. Wij nodigen onze cliënten en relaties graag uit om met ons mee te doen.

LEER ONS KENNEN

ONZE MENSEN

BLOGS

WAT WIJ SCHRIJVEN

  • maurits (2)
   Maurits van Buren

   5 aandachtspunten bij ontslag statutair bestuurder

  • Bij de meeste arbeids- en ontslagzaken is het de directie die de werkgever vertegenwoordigt. Maar hoe zit het als een directeur zelf het onderwerp van een ontslag is? Is de directeur tevens statutair bestuurder, dan bekleedt hij/zij een bijzondere positie in de onderneming. En daarvoor gelden bijzondere regels. Ik bespreek 5 belangrijke aandachtspunten bij het ontslag van een statutair bestuurder.

   Lees verder
  • maurits (2)
   Maurits van Buren

   Ontslag bij onvoldoende dossier mogelijk?

  • Er doen zich geregeld situaties voor waarbij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op zichzelf gezien redelijk wordt geacht maar er toch geen wettelijke ontslaggrond is. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende ‘dossier’ is. Volgens de wet kan de werknemer dan niet ontslagen worden. Toch is in de praktijk te zien dat werkgevers in sommige gevallen alsnog een ontslag kunnen bewerkstelligen. Is sprake van een kentering in het ontslagrecht?

   Lees verder
  • maurits (2)
   Maurits van Buren

   Is een concurrentiebeding nog geldig na een bedrijfsovername?

  • Door een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst kan worden voorkomen dat een werknemer na uitdiensttreding met knowhow van de werkgever concurrerende werkzaamheden gaat verrichten of belangrijke zakelijke relaties gaat benaderen. Werknemers worden op bepaalde punten wel wettelijk beschermd tegen de werking van overeengekomen concurrentiebedingen. Eén vraag die geregeld aan de orde komt, is in hoeverre een concurrentiebeding nog geldig is na een bedrijfsovername. Een fusie of overname kan namelijk gevolgen hebben voor de uitleg en werking van een concurrentiebeding.

   Lees verder
  • maurits (2)
   Maurits van Buren

   Bent u wel aangesloten bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds?

  • Een relevante vraag, want het komt in de praktijk voor dat een werkgever – veelal te goeder trouw – nalaat de pensioenen van het personeel onder te brengen bij een voor de werkgever verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Het pensioenfonds kan dan met terugwerkende kracht betaling van pensioenpremies vorderen, wat kan leiden tot forse claims. In vogelvlucht leg ik uit wat de positie is van de werkgever in een dergelijk geschil. Ik sta daarbij kort stil bij een relevante uitspraak hierover van de Hoge Raad van 23 september 2016.

   Lees verder
 • CONTACT

  Logo_briefpapier_wordVersie (nwe met meer wit)

  J.J. Viottastraat 33
   1071 JP  Amsterdam
  Telefoon +31 (0)20 – 420 2000
  Fax +31 (0)20 – 420 3555
  E-mail info@brantjesadvocaten.nl