Thomas Geukes Foppen

thomas_2

Brantjes Advocaten succes story: Stichting Wijksport

23-05-2014

De aanvraag

Voor de Stichting Wijksport heeft Thomas Geukes Foppen geadviseerd bij het opstellen en aanpassen van de verschillende overeenkomsten tussen de Stichting zelf en de uiteindelijke gebruikers van het sportcomplex, voornamelijk de sportverenigingen. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren onder andere het gelijktrekken van de looptijden van enkele separate overeenkomsten, aangezien deze vaak niet op elkaar aansloten. Door de looptijden van de overeenkomsten gelijk te trekken, worden onduidelijke situaties tussen partijen voorkomen en wordt de mogelijkheid geboden om in de toekomst op eenvoudiger wijze gezamenlijk wijzigingen aan te brengen in de gemaakte afspraken (indien gewenst).

Behalve de looptijden van de overeenkomsten spelen ook de afspraken omtrent betaling, opzegging en bijvoorbeeld aansprakelijkheid een grote rol tussen partijen. Van belang hierbij is dat deze afspraken duidelijk zijn en weinig ruimte voor discussie laten. Op deze manier weten partijen waar ze aan toe zijn. Bovendien worden hiermee de respectievelijke belangen van partijen eens te meer gewaarborgd en benadrukt.

De impact

Bij de advisering is niet alleen aandacht geschonken aan de juridische aspecten van de verschillende overeenkomsten, maar is ook specifiek aandacht geschonken aan het meer praktische aspect van de samenwerking tussen partijen. Zo is er behalve de overeenkomsten die meer juridisch van aard zijn ook een zogeheten ‘Service Level Agreements’ opgesteld met daarin afspraken over het praktische gebruik van de accommodaties. Op deze manier wordt de rolverdeling tussen partijen meer vormgegeven. Ook op dit gebied kan een advocaat door middel van gerichte advisering een belangrijke rol spelen, en zodoende van belang zijn voor zijn cliënt.

De samenwerking

De samenwerking met de Stichting Wijksport, in het bijzonder met Arie Kauffman, was erg plezierig. Als advocaat vind je het ook leuk om te zien hoe een project opgebouwd wordt. Hierdoor heb je het gevoel dat je op een nuttige manier een bijdrage hebt kunnen leveren aan een uiteindelijk resultaat. Dat het project sportgerelateerd is maakt het voor mij als sportrechtadvocaat des te interessanter. Als de sportaccommodatie over enige tijd opgeleverd wordt en volledig in gebruik zal zijn, zal ik zeker eens komen kijken naar het resultaat.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de website www.sportzaken.nl.