Is de vergoeding op of na 1 april 2020 betaald? Dan kan dat tot zes maanden na de betaling.

Wat zijn de voorwaarden?
-De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd op of na 1 juli 2015;
-De reden van beëindiging is #langdurige #arbeidsongeschiktheid;
-De werknemer was bij beëindiging meer dan #twee #jaar #ziek;
-De werknemer is ziek uit dienst gegaan;
-De werknemer had recht op een #transitievergoeding;
-De werkgever heeft een (transitie)vergoeding betaald.

Hoe hoog is de compensatie?
-Maximaal de transitievergoeding berekend tot de dag na het verstrijken van het opzegverbod wegens ziekte (104 weken). Dat geldt ook als de arbeidsovereenkomst na die twee jaar doorloopt en een hogere transitievergoeding is betaald.
-Is het dienstverband #gedeeltelijk #beëindigd vanwege substantiële en structurele vermindering van arbeidsuren wegens #ziekte? Dan wordt alleen gecompenseerd waar de werknemer wettelijk (pro rata) recht op had.
-Is een lagere vergoeding dan de wettelijke (pro rata) transitievergoeding afgesproken? Dan wordt alleen dat bedrag gecompenseerd.