Bij collectief ontslag (20 of meer werknemers) kan onder de NOW 2.0 onder bepaalde omstandigheden toch een ontslagboete worden opgelegd. Dat is vandaag bekendgemaakt. Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan en gebruikmaken van de NOW moeten vooraf overleggen met de vakbond of personeelsvertegenwoordiging. Dat was al zo. Nieuw is dat als er geen akkoord is bereikt met de vakbond of pvt over de collectieve ontslagaanvraag, er een mediationverzoek moet zijn gedaan bij een nog op te richten commissie van de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt zowel een akkoord met de vakbond of pvt, als een mediationverzoek terwijl collectief ontslag wordt doorgevoerd, dan zal een korting (boete) van 5% op de totale NOW-subsidie worden opgelegd. NOW (en de rest van het economisch steunpakket) is verlengd tot 1 oktober 2020. Wij houden u op de hoogte over de uitwerkingen ervan.